08 Jan 202209:30

Men 10 km Sprint Competition

Brezno-Osrblie

Flower ceremony

Men 10 km Sprint Competition

2NikitaPORSHNEV
1Aleksander FjeldANDERSEN
3IlnazMUKHAMEDZIANOV